Milí přátelé a kamarádi. 12. 12. 2020 proběhl na střelnici CS Solutions Group Prostějov DEN VETERÁNŮ. Za velice komplikovaných podmínek z důvodu pandemie si našlo cestu na střelnici spousta skvělých lidí, samozřejmě v souladu s vládním opatřeními proti šíření nemoci COVID 19. Výtěžek z této akce se Klub vojenské historie – Dukla z.s a střelnice CS Solutions rozhodli věnovat potřebným. Jelikož se jedná o den veteránů tak 2/3 výtěžku byly dnes 13. 1. 2021 věnovány Komunitnímu centru pro válečné veterány v Brně v částce 14 534,- korun českých. 1/3 výtěžku byla věnována Dětskému domovu Plumlov. Částka ve výši 7266,- korun českých putovala dětem do Plumlova.
Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří si našli 12. 12. 2020 cestu na střelnici a podpořili oslavu Dne veteránů, ale také velké poděkování všem, kteří nám tuhla akci pomáhali připravit. Velké poděkování patří statutárnímu městu Prostějov, který tuhle akci podpořil, a dlouhodobě podporuje nejen finančně činnost Klubu vojenské historie – Dukla z.s. Velké děkujeme. Pár foto z předání. Bohužel i u předání jsme narazili na vládní opatření a museli je dodržovat. Více foto z akce zde.