0 items - 0.00 Kč 0

Badatelé vojenské historie

Badatelé vojenské historie KVH-Dukla z.s. se zabývají jak všeobecnými dějinami válek, tak i regionální historií. K tématice přistupují nejen pasivně pátráním po faktech v muzeích a státních, obecních a soukromých archivech, ale i aktivně. Aktivní přístup spočívá zejména v pátrání po živých pamětnících, kteří zažili období Protektorátu Čechy a Morava a osvobození v roce 1945 na Prostějovsku, přičemž tyto vzpomínky jsou audiovizuálně dokumentovány a archivovány, a dále také v terénním pátráním po artefaktech z bojišť za pomoci detektorů kovů. Tématika badatelů se však nadále rozšiřuje a znalosti prohlubují hlavně v evropských vojenských dějinách 20. století. Jejich bádání zašlo tak daleko, že na základě sesbíraných faktů pořádají na daná témata hojné přednášky nejen pro veřejnost, ale i žáky a studenty škol. V neposlední řadě seznamují veřejnost s těmito dějinami prostřednictvím publikování článků v regionálních i celostátních periodikách a vrcholem jejich snažení jsou dvě doposud vydané knihy kolektivu autorů Pod pásy tanků, pod křídly letadel (2015) a Pod říšským vysílačem Donau (2018). Do budoucna mají spoustu dalších rozpracovaných projektů, kterými chtějí co nejvíce zpopularizovat regionální vojenskou historii pro budoucí generace.

Je třeba upozornit, že se badatelé vojenské historie distancují od jakékoliv propagace zakázaných symbolů a nepatří mezi hledače, kteří plení archeologická naleziště.

 

MVDr. Zdeněk Bezrouk

vedoucí sekce

Badatelé vojenské historie