Úvodní slovo
Velká touha sesbírat co nejvíce fotografií, zachytit slova a písemné vzpomínky pamětníků, objevit „ztracené“ dobové artefakty v zapadlých „koutech“ a získat co nejrozsáhlejších znalosti o výstroji, výzbroji a struktuře bojových jednotek, o letecké válce a posledních bojích v prostějovském regionu v roce 1945, vedla skupinu nadšenců (Zdeňka Bezrouka a Jaroslava Dvořáka) z Klubu vojenské historie Dukla z. s. z Prostějova ve spolupráci s Jaromírem Kouřilem a fotografem Radkem Kirchnerem k vydání knihy týkající se druhé světové války na Prostějovsku. Ve světové i domácí literatuře je problematika bojů na střední Moravě v rámci popisu osvobození Československa nebo v rámci závěrečných válečných operací v roce 1945 prakticky opomíjena. Vedle závěrečných bojů je v knize nastíněna atmosféra pohnutých let 1938 až 1939 a letecká válka nad Prostějovem v roce 1944. Na 362 stranách se budete moci seznámit nejen s osudy obyčejných lidí v úsečných vzpomínkách 77 pamětníků, kteří přečkali válečné útrapy, ale i ve 24 ucelených příbězích lidí a vojáků, kteří jsou s těmito místy a dobou spjati. Je zde zachycen postup jednotek osvoboditelů den po dni od 29. dubna až po 9. května 1945 od první osvobozené obce Dřevnovice na jihu okresu až po obec Ludmírov a Dzbel na severozápadním okraji Prostějovska. Téměř dvě stovky barevných a černobílých fotografií týkajících se všech těchto témat Vám pomůže dokreslit dramatické okamžiky popisovaných událostí a seznámí Vás se značnou částí uniforem vojáků, kteří na Prostějovsku bojovali.
O velkém rozsahu tankových bojů vás přesvědčí i mapky zdokumentované zničené bojové techniky v úseku fronty od Pivína až po Ivaň. Kniha je určena široké veřejnosti, tedy jak regionálním historikům, zájemcům o leteckou archeologii, modelářům pozemní a letecké vojenské techniky, kolegům z jiných klubů vojenské historie, tak i amatérským zájemcům o historii 2. světové války.

MVDr. Zdeněk Bezrouk
Historik KVH-Dukla z. s.

Recenze knihy
„Pod pásy tanků, pod křídly letadel“
Autor a jeho spolupracovníci se v díle zabývají historií druhé světové války. Všímají si nejen událostí všeobecně známých, ale především se zabývají historií druhé světové války na Moravě, kde se odehrály poslední boje v Evropě, specificky zaměřenou na Prostějovsko a zčásti i na Olomoucko.

Kniha není postavená na suché historii popsané ve spoustě knih, ta tvoří jen spojovací článek, ale je unikátní tím, že je postavená hlavně na vzpomínkách pamětníků.

Jsou v ní zachycené historické události viděné očima těchto pamětníků. Bohužel ne vždy se podaří takto zachytit dobu. Spousta pamětníků zemře, aniž by je někdo vyzpovídal a jejich paměti uchoval pro budoucnost. Někdo může namítnout, že tyto vzpomínky nejsou přesné, ano, ale jsou naprosto nenahraditelné, často se historikům objasní některé historické události jen díky pamětníkům. Zde se to autorovi a jeho spolupracovníkům povedlo skvěle. Kniha je doprovozená spoustou zajímavých dobových fotografií, z nichž mnohé jsou uveřejněné poprvé. Kniha je však pro čtenáře nebezpečná. Připraví vás o jednu noc, kdy se do ní začtete, a nelze přestat.

Ing. Miroslav Břínek
Technické muzeum v Brně