Přednášková činnost KVH Dukla z.s.

Od poloviny roku 2016 náš klub rozšířil svoje aktivity na přednáškovou činnost. Při přednáškách se věnujeme vojenským dějinám spojených s naší zemí a nejde striktně jen o dějiny druhé světové války, můžeme nabídnout i přednášky na dnes neznámých činnostech naší armády mezi válkami a po válce. Seznam aktuálních přednášek je už součástí našich stránek a bude rozšiřován tak, jak se bude dařit tuto náročnou činnost rozšiřovat.

Při přednáškách, kde to jejich obsah umožní, vystupují i další příslušníci Klubu vojenské historie-Dukla z. s. s ukázkami dobové výzbroje a výstroje vojáků. Pokud vaše zájmová skupina, knihovna, škola či muzeum mají zájem o přednášku s besedou na některé z témat zde uvedených, stačí kontaktovat náš klub a určitě se domluvíme.

Přednášky realizují naši zkušení lektoři, amatérští  historikové a členové našeho klubu.

Lektor MVDr. Zdeněk Bezrouk,  amatérský historik Kvh – Dukla z. s. a člen ČsOL v Prostějově je respektovaným odborníkem na období let 1938 – 1945 na Prostějovsku.  Poznatky jsou získány pečlivou prací s více než 200 pamětníky, dále dokumenty ze státních i soukromých archivů a vše je podbarveno fotkami a mapami.

Lektor INg. Jaromír Vykoukal,  amatérský historik Kvh – Dukla z. s. je  respektovaným odborníkem na otázky spojené s děním na Blízkém a Středním východě a se Státem Izrael.

Přednášková témata – Lektor Ing. Jaromír Vykoukal 

Přednášková témata – Lektor MVDr. Zdeněk Bezrouk